Onze invloed

De VZW "Les Auberges de Jeunesse" heeft een belangrijke impact op verschillende vlakken, zowel op sociaal als op milieuvlak. Dit zijn enkele aspecten van haar impact:

Een belangrijke impact

De VZW "Les Auberges de Jeunesse" heeft een aanzienlijke impact, zowel sociaal als ecologisch.

Ziehier de domeinen waarin we actief zijn en die zin geven aan onze missie voor jongeren:

Promotie van sociaal en cultureel toerisme: Door sociaal en cultureel toerisme te promoten, draagt de VZW bij tot de ontwikkeling van jongeren en verantwoordelijk burgerschap. Het biedt reizigers, vooral jongeren, een verrijkende ervaring door de nadruk te leggen op de ontdekking van nieuwe culturen, diversiteit en ruimdenkendheid.

Betaalbaarheid: Door betaalbare overnachtingen aan te bieden waarbij beddengoed, een overnachtingslidmaatschap en een duurzaam ontbijt inbegrepen zijn, maakt de VZW reizen toegankelijk voor een breed publiek, inclusief individuele reizigers en groepen. Dit bevordert inclusiviteit en laat meer mensen genieten van de Youth Hostel ervaring.

Duurzame ontwikkeling: De VZW zet zich in voor duurzame ontwikkeling en milieubescherming. Ze integreert milieuvriendelijke praktijken in haar bouw- en ontwikkelingsprojecten en in de dagelijkse werking van haar jeugdherbergen. Duurzame initiatieven zoals het label "Clé Verte" en de deelname aan het wereldwijde netwerk Hostelling International getuigen van haar engagement voor het behoud van onze planeet.

Betrokkenheid bij de gemeenschap: Door in haar herbergen een gezellige sfeer te creëren en te behouden, ongeacht leeftijd, huidskleur, godsdienst, nationaliteit, taal, geslacht of mening, moedigt de VZW de betrokkenheid bij de gemeenschap aan. De herbergen zijn plaatsen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, ideeën kunnen uitwisselen en ervaringen kunnen delen.

Onderwijs en begeleiding: Een van de sterke punten van de VZW is de ondersteuning die groepen krijgen vanaf het moment dat ze aankomen tot het moment dat ze vertrekken. Dit gaat verder dan traditionele accommodatie door het aanbieden van een educatieve ervaring, waardoor het gemakkelijker wordt om het land te ontdekken en te interageren met de lokale gemeenschap.

Affiliaties en erkenningen: De lidmaatschappen van de VZW bij organisaties zoals Hostelling International, de Internationale Organisatie voor Sociaal Toerisme en de Confederatie van Onafhankelijke en Pluralistische Jongerenorganisaties getuigen van haar erkenning op nationaal en internationaal niveau. Dit versterkt haar positie als belangrijke speler op het gebied van sociaal en cultureel toerisme.

    In het algemeen gaat onze impact verder dan traditionele accommodatie en spelen we een belangrijke rol in het bevorderen van waarden als inclusiviteit, duurzaamheid en intercultureel begrip.

    Delen

    Lezen